1 година безплатна допълнителна гаранция на гуми с Tire Guard 365
1 година безплатна допълнителна гаранция на гуми с Tire Guard 365

Обхват на допълнителната гаранция за гуми:

- Покриване на разходите за ремонт на повредена гума.
- Покриване на стойността на подмяна на повредената гума с нова, ако нейният ремонт не е възможен.
- Реализация на максимум четири претенции по гаранцията в рамките на 12 месеца от покупката на гуми.
- Пълният обхват на покритието на допълнителната гаранция можете да намерите на www.premio.bg

Как да участвате в промоцията?

- Купете комплект 4 броя летни, всесезонни или зимни гуми Goodyear, Dunlop или Fulda от 16" и повече (за леки автомобили и SUV) с монтаж от 01.02.2024 до 31.01.25 година.
- Вземете своя промоционален код от сервиза, от който сте закупили и монтирали гумите.
- Регистрирайте се с получения код на www.mypremio.eu в рамките на 7 дни от покупката.
- Сертификатът за допълнителната гаранция на гумите ще получите на въведения e-mail.

Периодът на Разширената гаранция започва да тече от датата на издаване на Сертификата и е с валидност 12 месеца от датата на покупката на гумите.

 

Допълнителната гаранция не покрива Промоционални гуми, които:

a) не са използвани в съответствие с инструкциите на производителя;

б) са били монтирани в автомобили с общо тегло над 3,5 тона или с повече от 9 пътнически места (включително водача);

в) са били монтирани в автомобили без валиден технически преглед или в автомобили, които не са одобрени за движение по обществени пътища;

г) са били монтирани на автомобили, които са били модифицирани спрямо фабричната спецификация на производителя или не отговарят на тази спецификация;

д) са били монтирани на автомобили, които са участвали в каквито и да било видове състезания, ралита, конкурси;

е) са били монтирани на автомобили, които са били предмет на наем или лизинг;

ж) са били монтирани в автомобили, използвани като линейки, какъвто и да било вид аварийни автомобили (напр. за поддръжка на газова или електрическа мрежа), военни превозни средства.

Допълнителната гаранция също така не покрива физически дефекти, причинени от следните външни фактори:

a)умишлено действие или груба небрежност на Участника или лица, действащи под негово ръководство и/или от негово име;

б) извършване на престъпление или опит за извършване на престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, данъчно престъпление или данъчно нарушение или опит за извършване на престъпление по смисъла на Данъчния наказателен кодекс, престъпление или опит за извършване на такова по смисъла на Кодекса за дребните нарушения или нарушение на други общоприложими разпоредби от страна на Участник в Промоционалната кампания;

в) непреодолима сила, и по-специално: военни действия, военно положение, извънредно положение, ядрена експлозия, епидемия, пандемия, течове, замърсяване, заразяване, ядрена реакция, причинено от ядрени или радиоактивни оръжия и ядрена енергия замърсяване или радиоактивно замърсяване, радиоактивност, стачки, локаути, терористични актове, саботаж, вълнения, бунтове, революция, въстание, социални и военни бунтове, война, гражданска война, както и конфискация, национализация, задържане, реквизиция или унищожаване на повредените Промоционални гуми съгласно приложимото законодателство; също така и природни бедствия.