Какво означават елементите от размера на една гума?
Какво означават елементите от размера на една гума?

195 – широчина на гумата в милиметри

65 – стойност изразена в проценти, означава съотношението на височината на страницата на гумата (мястото, където четем размера на гумата) към широчината на протектора. В този случай стойността „50“ означава 50% от 195 мм, т.е. 97,5 мм.

R – обозначение за радиална гума.

15 – подаден в инчове диаметър на джантата, който същевременно отговаря на диаметъра за монтаж.

82 – товарен индекс.

T– скоростен индекс.