Какво е товарен индекс на гумата?
Какво е товарен индекс на гумата?

Пример: товарен индекс 82

Когато гумата е с товарен индекс 82, това означава, че максималното натоварване на една гума НЕ може да е по-голямо от 475 кг. Когато умножите тази стойност по броя на гуми в автомобила ще получите стойност незначително по-голяма от допустимата обща маса на автомобила при максимално натоварване.